RG: 2-09 Attentievlak


Definitie

Attentievlakken zijn onderbrekingen in geleidelijnen t.b.v. specifieke informatie aan de gebruikers, zoals:

  • afbuiging van de richting en/of T-splitsing en/of kruising (600mm)
  • aangeven van een objectmarkering (600mm)
  • voorwaarschuwing van een waarschuwingsmarkering (600mm)
  • voorwaarschuwing hellingbaan (300mm)
  • voorwaarschuwing voor waarschuwingsmarkering (300mm).

Randvoorwaarden

  • Onderbreking van de geleidelijn.
  • Vlak is bestraat / afgewerkt met het rondom de geleidelijn aanwezige bestratingsmateriaal / de vloerafwerking.
  • Indien bestratingsmateriaal een ruwe afwerking heeft (bijv. oude straatklinkers) bij voorkeur het attentievlak uitvoeren met vlak en glad bestratingsmateriaal, zoals betontegels.

Uitvoeringseisen

  • max. 600 x 600mm (uitgevoerd met de aanwezige bestrating)
  • 300 x 600mm (bij voorwaarschuwingen).

Voorbeelden
attentievlak

 


Principe van een attentievlak


Voorbeeld van een attentievlak

 

Principe van een attentievlak (voorwaarschuwing)


Voorbeeld attentievlak (voorwaarschuwing)