RG: 4-09 Informatiepunten


Definitie

Informatiepunten moeten, zoveel mogelijk, direct aan een geleidelijn zijn aangebracht.

Indien het niet mogelijk is om het informatiepunt direct aan de geleidelijn te plaatsen moet er een aparte lijn (informatielijn) worden aangelegd naar het informatiepunt.

Er worden alleen informatiepunten aangelijnd wanneer deze toegankelijk en zelfstandig bruikbaar” zijn voor mensen met een visuele beperking.

Een informatielijn lijn begint bij de geleidelijn altijd met een objectmarkering (afm. 600 x 600mm).

De informatiepunten kunnen op 2 posities t.o.v. de informatielijn worden aangebracht:

  • in het verlengde van de informatielijn met de bedieningsknoppen aan de zijde waar men naar toe loopt
  • naast de informatielijn met de bedieningsknoppen aan de zijde van de informatielijn.

Op/in de informatielijn mag maximaal 1 attentievlak (bijv. voor een hoek in de geleidelijn) worden aangebracht.

 

 

 

 

Informatiepunt direct aan de geleidelijn

Positionering informatiepunt t.o.v. een informatie-geleidelijn

Informatiepunt bereikbaar via een informatie-geleidelijn