RG: 5-02 Haltes en perrons


Definitie

Op haltes en perrons moet rekening worden gehouden met (internationale) veiligheidsvoorschriften, zoals de TSI-PRM die gehanteerd wordt bij het treinvervoer.

BUSHALTE

  • De hiernaast opgenomen afbeelding geeft de situatie weer waarbij de geleidelijn als toegangsroute vanaf het trottoir rechtstreeks naar de instapmarkering loopt.
  • De hiernaast opgenomen afbeelding geeft de situatie weer waarbij de geleidelijn als toegangsroute naar de instapmarkering, evenwijdig aan de rijweg loopt.

TRAM- / SNELTRAM

Maat perronrand tot geleidelijn:

tram:

900mm

sneltram:

900mm

De geleidelijn moet zijn aangelegd op dat deel van de halte of het perron waar de tram halteert of kan halteren.

TREIN

Maat perronrand tot geleidelijn is minimaal 1.200mm (bij voorkeur 1.500mm).
De geleidelijn moet zijn aangelegd op dat deel van het perron waar de trein halteert of kan halteren.


Geleidelijn (en instapmarkering)
t.p.v. bushaltes


Standaard situatie voor het “aanlijnen” van een bushalte.

Situatie waarbij de geleidelijn tussen openbare ruimte en bushalte zich niet nabij de instapmarkering bevindt, en daardoor parallel aan de halterand moet lopen.
Deze oplossing alleen wanneer de geleidelijn over de gehele lengte van de bushalte kan worden aangelegd.

Geleidelijn op perrons (snel)trams en metro

 

 

Geleidelijn op smalle perrons van trams en metro

 

 

Geleidelijn op perrons van treinen

 

 

 

Geleidelijn op smalle perrons van treinen