Situatie Analyse


Het is niet voor alle bestaande gebouwen eenvoudig om volledig te voldoen aan de criteria van de ITstandaard. Zeker in bestaande situaties, denk bijvoorbeeld aan monumenten, kan het voorkomen dat de structuur van het gebouw beperkingen met betrekking tot toegankelijkheid kent. Deze beperkingen zijn vaak moeilijk of niet op te lossen. Wat is dan wel haalbaar? Welke doelstellingen of beleidskeuzes kunnen worden gemaakt? Hoe communiceer je deze met de belanghebbenden en/of gebruikers?

Wij hebben op basis van onze kennis en ervaring de tools ontwikkeld die helpen om de toegankelijkheid van een gebouwgebied, of wijk inzichtelijk te maken, om deze doelstellingen en beleidskeuzes te formuleren en/of budgetteren om de fysieke toegankelijkheid te optimaliseren.

Kortom, wij kunnen in overleg met u vaststellen wat de toegankelijkheidsprestatie is van een bestaande situatie en hoe deze kan worden verbeterd.

Klik hieronder voor meer informatie.