Subsidietrajecten VSB/NSGK


Het VSBfonds en 'het Gehandicapte Kind' (NSGK) verstrekken subsidies voor verbouwingen van buurthuizen, scoutinggebouwen, cultuurhuizen etc. Een van de voorwaarden is dat deze verbouwingen ook moeten bijdragen aan een verbetering van de toegankelijkheidssituatie. Wij zijn door VSBfonds en Stichting het Gehandicapte Kind aangewezen als partner om deze plannen te voorzien van een Toegankelijkheidstoets. De kosten voor deze toets zijn subsidiabel.

Lees meer over de voorwaarden op de websites van VSBfonds en Stichting het Gehandicapte Kind.