RG: 4-06 Trappen


Definitie

Aan de bovenzijde van de trap moet altijd een waarschuwingsmarkering worden aangebracht. Een geleidelijn sluit boven aan de trap altijd aan de rechterzijde van de trap aan.

Maat zijkant geleidelijnen tot hart leuning is min. 300 tot max. 600mm.

Tussen de geleidelijn en de voorkant van de onderste trede moet altijd een attentievlak (300mm) aanwezig zijn.

Onder aan de trap wordt nooit een waarschuwingsmarkering toegepast.

  • Een geleidelijn bevindt zich boven aan de trap altijd aan de rechterzijde.
  • Een geleidelijn bevindt zich onder aan de trap altijd aan de linkerzijde.

 

 

Trap (basis)

 

T.p.v. de trap is de geleidelijn onderbroken. Hier wordt de functie van de geleidelijn overgenomen door de leuning aan de linkerkant (gezien in de looprichting beneden naar boven) van de trap. Het is daarom van belang dat de leuning zowel visueel als tastend goed vindbaar is. Deze vindbaarheid wordt bereikt door de leuning een goede opvallende en contrasterende kleur uit te voeren en min. 300mm t.o.v. de voorkant van de eerste en laatste trede van ieder trapsegment door te laten lopen.


NB: Voor trappen in OV-knooppunten gelden deze eisen alleen voor trappen die in de hoofdloopstroomroute vallen en als zodanig als toegankelijke trappen worden aangemerkt.

De minimale breedte van de waarschuwingsmarkering is afhankelijk van de breedte van de geleidelijn:

  • 300mm brede lijnen à 1.500mm waarschuwingsmarkering
  • 600mm brede lijnen à 1.800mm waarschuwingsmarkering

Geadviseerd wordt om de waarschuwingsmarkering over de volle breedte van de trap aan te brengen.

Trap, brede trappen met tussenleuning

Bij brede trappen waarbij de leuningen niet aan de zijkanten maar elders (bijvoorbeeld het midden van de trap) zijn aangebracht, moet de geleidelijn naar deze leuning worden geleid

Trappen met bordessen

Trappen in tunnels en traversen

 

Traversen en tunnels die met trappen worden ontsloten, worden niet gezien als bordessen van trappen. Dit houdt in dat ter plaatse van traversen en tunnels altijd geleidelijnen dienen te worden aangebracht.

In bovenstaande afbeeldingen is de geleidelijn versleept in de tunnel of traverse om aan de juiste kant van de trap uit te komen.